Hyra – till företag

Hur lång tid måste jag hyra?

Våra priser är baserade på 60 månader.

Är det några kostnader som tillkommer?

Wasa Kredit AB tar ut en uppläggnings kostnad på 350:- samt avi avgift på 45:-

Vad är hyra?
Ett hyresavtal upprättas genom att uthyraren köper utrustningen av leverantören och sedan hyr ut utrustningen till hyrestagaren.

Vad kan hyras?
Lös egendom kan i de allra flesta fall hyras. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning. Vanligt förekommande hyresobjekt är Kassaregister,kaffeautomater, vattenautomater och övriga kontorsmaskiner såsom kopieringsmaskiner mm.

Fördelar med hyra
Att hyra är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte ägandet av en utrustning.

Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Genom att hyra binder inte företaget sitt kapital, använder inte sina bankmässiga säkerheter och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.

Hyran är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Hyran påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyran för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela hyresperioden.

Wasa Kredit