Hyr Godkända PC eller kassaregister och Kortterminaler från 324kr/mån

Att hyra är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte ägandet av en utrustning. Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Genom att hyra binder inte företaget sitt kapital, använder inte sina bankmässiga säkerheter och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.

Casio

Produkter

Casio SE-S400 Kassaregister
Casio SE-S400 Kassaregister
387 kr/mån